_CNIL_PERIODE

A partir de la versió 2.1.2 d’SPIP, les adreces IP emmagatzemades a la taula «spip_forum» es codifiquen en un irreversible (algorisme MD5) al cap de 4 mesos.

  • Apparu en : SPIP 2.1

És possible modificar el termini abans de la codificació de les IP (4 mesos per defecte) definint aquesta constant en el vostre arxiu config/mes_options.php (veure l’article que hi fa referència).

Per exemple:

// codificar les IP al cap de 2 mesos
define('_CNIL_PERIODE', 3600*24*31*2);

Si voleu que SPIP no codifiqui mai les IP podeu definir aquesta constant a zero:

// no codificar mai les IP
define('_CNIL_PERIODE', 0);

Aquesta codificació es recolza en l’article l’article 226-20 del codi penal francès i les bones pràctiques editades per la CNIL.

Autor merce Publié le : Mis à jour : 02/07/23

Traductions : català, English, français, Nederlands