_NOM_TEMPORAIRES_INACCESSIBLES

El nom del directori dels fitxers temporals inaccessible per HTTP. Conté, principalment, els fitxers de registre, les exportacions de la base de dades i la major part de la memòria cau.

defineix('_NOM_TEMPORAIRES_INACCESSIBLES', "tmp/");

Aplicació: si volem situar els fitxers afectats en un altre lloc que a tmp/, en tindrem prou canviant el valor d’aquesta constant pel nom del nou directori que haurem escollit (ex. "tmp123456/")

Aquesta constant s’ha de modificar directament a ecrire/inc_version.php

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : català, English, français, Nederlands