_IMG_MAX_HEIGHT

Aquesta constant defineix l’atura màxima en píxels per sota de la qual SPIP acceptarà gravar una imatge [1].

És possible definir aquesta constant al vostre fitxer config/mes_options.php (vegeu l’article que se li dedica) [2]

-  Valor per defecte: 0

Exemple :

// Les imatges de més de 500 píxels d'altura no es gravaran
define('_IMG_MAX_HEIGHT', 500);

Quan aquesta constant està definida a 0 (zero), SPIP no verifica res quan es puja una imatge.

Vegeu també: _IMG_MAX_SIZE i _IMG_MAX_WIDTH.

Notes

[1segons el funcionament dels formularis d’upload, el fitxer imatge s’enviarà de tota manera al servidor. No és fins que no està «penjat» que SPIP verificarà la conformitat d’aquest fitxer amb la constant

[2Atenció, això generarà un missatge PHP d’advertència del tipus NOTÍCIA: verifiqueu que el servidor no mostra aquest tipus d’error.

Autor merce Publié le : Mis à jour : 02/07/23

Traductions : català, English, français, Nederlands