_IMG_MAX_WIDTH

Aquesta constant defineix l’amplada màxima, en píxels, per sota de la qual SPIP acceptarà gravar una imatge [1].

És possible definir aquesta constant al vostre fitxer config/mes_options.php (vegeu l’article dedicat a aquest tema) [2]

-  Valor per defecte: 0

Exemple:

// les imatges que tinguin més de 500 píxels d'amplada no es gravaran 
define('_IMG_MAX_WIDTH', 500);

Quan aquesta constant està definida a 0 (zero), SPIP no fa cap verificació quan es penja una imatge.

Vegeu també: _IMG_MAX_SIZE i _IMG_MAX_HEIGHT.

Notes

[1segons el funcionament dels formularis "d’upload", el fitxer imatge serà malgrat tot enviat al servidor. No és fins que el fitxer s’ha «penjat» que SPIP verificarà la conformitat d’aquest fitxer amb la constant..

[2Atenciò, això generarà un missatge PHP d’advertència del tipus NOTÍCIA: verifiqueu que el servidor no mostra aquest tipus d’error.

Autor merce Publié le : Mis à jour : 02/07/23

Traductions : català, English, français, Nederlands