|<={a}

  • Apparu en : SPIP 1.8

El filtre |<={valeur} retorna «verdader» si el resultat de l’etiqueta a la que s’aplica és inferior o igual a «valor».

{valeur} pot ser numèric [1] (5, 18.2, 84,...), o alfanumèric [2] (abc, una paraula,...)

Per exemple :
[(#TOTAL_BOUCLE|<={4})]


veure també el filtre |>={a}

Notes

[1si es passa un nombre decimal com a valor, cal utilitzar el punt i no la coma

[2la verificació té en compte la caixa (majúscules-minúscules) utilitzada

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : català, English, Español, français, Nederlands