|?{sioui, sinon}

  • Apparu en : SPIP 1.8

El |?{sioui,sinon} ha estat introduït per SPIP 1.8. És una versió evolucionada de |sinon. Agafa un o dos paràmetres:
-  sioui és el valor a mostrar en lloc de l’element filtrat si aquest no està buit.
-  sinon és opcional. És el valor a mostrar si l’element filtrat està buit.

[(#TEXTE|?{#TEXTE, "pas de texte"})] mostra el contingut de #TEXTE si ha estat informat; «sense text» si aquest està buit.

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : català, English, Español, français, Nederlands