|liens_ouvrants

  • Apparu en : SPIP 1.4

El filtre |liens_ouvrants, aplicat a una etiqueta de text, transforma els enllaços SPIP que porten cap a llocs externs perquè s’obrin en una nova finestra o pestanya («popup» o emergent); és l’equivalent al «target="_blank"» de l’HTML [1].

Notes

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : català, English, Español, français, Nederlands