[ar] [ast] [bg] [br] [ca] [co] [cpf] [cs] [da] [de] [en] [eo] [es] [eu] [fa] [fon] [fr] [gl] [id] [it] [ja] [lb] [nl] [oc] [pl] [pt] [ro] [ru] [sk] [sv] [tr] [uk] [vi] [zh] Espace de traduction

Descarregar

|push

Abril de 2010

Totes les versions d’aquest article:

|push permet afegir un valor al final d’una taula.


El filtre |push (a partir d’SPIP 2.0) s’aplica a una etiqueta que conté una matriu PHP (vegeu #ARRAY) i afegeix un nou valor.

La clau s’incrementa d’1 a cada nou valor. Si no s’ha definit cap clau pel primer valor, la matriu s’indexa a partir de 0 (la primera clau és 0).

[(#GET{un_tableau}|foreach)] mostra:

  • 5=> un_valor
  • 6=> un_altre_valor
  • 7=> un_tercer_valor
  • La primera clau és 5 ja que s’ha precisat durant la creació de la matriu (en el primer #SET).

Exemple usual d’ús de |push:

Si els articles seleccionats pel BUCLE porten els números 2, 5 i 10, [(#GET{mes_articles}|foreach)] retorna:

  • 0=>2
  • 1=>5
  • 2=>10

Aquí, la primera clau és zero ja que no s’ha definit prèviament cap clau.

Al contrari de la [funció PHP array_push<code>->http://fr.php.net/manual/fr/function.array-push.php], <code>|push no dóna cap missatge d’error si l’etiqueta filtrada no és una matriu.


Descarregar l’esquelet d’aquesta pàgina Lloc Web fet amb l’SPIP | Espace de traduction | Espai privat