|push

|push permet afegir un valor al final d’una taula.

  • Apparu en : SPIP 2.0

El filtre |push (a partir d’SPIP 2.0) s’aplica a una etiqueta que conté una matriu PHP (vegeu #ARRAY) i afegeix un nou valor.

La clau s’incrementa d’1 a cada nou valor. Si no s’ha definit cap clau pel primer valor, la matriu s’indexa a partir de 0 (la primera clau és 0).

#SET{un_tableau,#ARRAY{5,une_valeur}}

#SET{un_tableau,#GET{un_tableau}|push{une_autre_valeur}}

#SET{un_tableau,#GET{un_tableau}|push{une_troisieme_valeur}}

[(#GET{un_tableau}|foreach)] mostra:

  • 5=> un_valor
  • 6=> un_altre_valor
  • 7=> un_tercer_valor
  • La primera clau és 5 ja que s’ha precisat durant la creació de la matriu (en el primer #SET).

Exemple usual d’ús de |push:

#SET{mes_articles, #ARRAY}
<BOUCLE_mes_articles(ARTICLES){...}>
#SET{mes_articles, #GET{mes_articles}|push{#ID_ARTICLE}}
</BOUCLE_mes_articles>

Si els articles seleccionats pel BUCLE porten els números 2, 5 i 10, [(#GET{mes_articles}|foreach)] retorna:

  • 0=>2
  • 1=>5
  • 2=>10

Aquí, la primera clau és zero ja que no s’ha definit prèviament cap clau.

Al contrari de la [funció PHP array_push<code>->http://fr.php.net/manual/fr/function.array-push.php], <code>|push no dóna cap missatge d’error si l’etiqueta filtrada no és una matriu.

Autor merce Publié le : Mis à jour : 21/03/23

Traductions : català, English, Español, français, Nederlands