|minutes

  • Apparu en : SPIP 1.2

El filtre |minutes (a partir d’SPIP 1.2, SPIP 1.2.1) mostra els minuts de la data sobre la que s’aplica.
[(#DATE|minutes)]

La visualització retornada varia de 00 a 59.

Si la data sobre la que s’aplica el filtre no conté informació horària ([(#VAL{2009-10-24}|minutes)]), el filtre retornarà 0 (zero).


Vegeu també els filtres |heures i |secondes

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : català, English, Español, français, Nederlands