|choixsiegal{valeur, sioui, sinon}

|choixsiegal{valeur, sioui, sinon} mostrarà "sioui" si el valor de l’etiqueta és igual a "valor" o "sinon" si no és igual al valor desitjat.
Exemple :

mostrarà la paraula "IMPORTANT" si l’ID_ARTICLE és igual a "10" o res si no és igual a "10".

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : català, English, Español, français, Nederlands