[ar] [ast] [bg] [br] [ca] [co] [cpf] [cs] [da] [de] [en] [eo] [es] [eu] [fa] [fon] [fr] [gl] [id] [it] [ja] [lb] [nl] [oc] [pl] [pt] [ro] [ru] [sk] [sv] [tr] [uk] [vi] [zh] Espace de traduction

Descarregar

|inserer_attribut

Abril de 2010

Totes les versions d’aquest article:


El filtre |inserer_attribut{attribut, valeur} (a partir d’SPIP 1.8.2) permet modificar o afegir un atribut html en un marcador html generat per l’etiqueta a la qual s’aplica. [1]

Per exemple :
[(#LOGO_DOCUMENT||inserer_attribut{alt, #TITRE|attribut_html})] modifica l’atribut « alt » del marcador html « img » generat per l’etiqueta #LOGO_DOCUMENT adjudicant-li com a valor el títol del document.

També es possible buidar un atribut passant-li un valor buit: [(#DESCRIPTIF|inserer_attribut{class, ''})]

Notes

[1El filtre només intervé damunt la primera ocurrència trobada d’«atribut»; si no se’n troba cap, s’aplica llavors sobre el primer «marcador» trobat.
ainsi [(#TEXTE|inserer_attribut{class, perso})] modificarà el primer atribut «class» trobat a #TEXTE i només aquest o bé, si no hi ha cap atribut «class» present a #TEXTE, crearà un class="perso" en el primer marcador html present a #TEXTE (per defecte, en el <p> inicial).


Descarregar l’esquelet d’aquesta pàgina Lloc Web fet amb l’SPIP | Espace de traduction | Espai privat