[ar] [ast] [bg] [br] [ca] [co] [cpf] [cs] [da] [de] [en] [eo] [es] [eu] [fa] [fon] [fr] [gl] [id] [it] [ja] [lb] [nl] [oc] [pl] [pt] [ro] [ru] [sk] [sv] [tr] [uk] [vi] [zh] Espace de traduction

Descarregar

|div

Abril de 2010

Totes les versions d’aquest article:


El filtre |div{xx} és un filtre d’operacions matemàtiques.
Retorna el resultat de la divisió (el quocient) del valor de l’etiqueta per xx.

Si el retorn de l’etiqueta no és numèrica, és considerada com un 0 (zero) i el filtre retorna 0 (zero) : [(#TEXTE|div{18})] retornarà «0».

És possible donar com argument del filtre un número negatiu: [(#TOTAL_BOUCLE|div{-5.2})].

Atenció, si xx és un número amb coma, la seva notació ha d’utilitzar el punt en lloc de la coma: [(#TOTAL_BOUCLE|div{5.2})].


veure també els filtres |modulo, |mult, |moins i |plus


Descarregar l’esquelet d’aquesta pàgina Lloc Web fet amb l’SPIP | Espace de traduction | Espai privat