|env_to_params

Recupera els paràmetres passats a un model àudio o vídeo i en crea les correspondències pel tag html <object>.

 • Apparu en : SPIP 1.9.2

Utilitzat en un esquelet de model, en un bucle DOCUMENTS i a l’interior d’un tag html <object>, aquest filtre, específicament aplicat a l’etiqueta ENV: [(#ENV*|env_to_params)], recupera els paràmetres passats al model (<emb54|center|autoplay=true|loop=false>) i crea per cadascun d’ells el tag html <param value="..." name="..." /> corresponent.

Exemple :
mentre que una simple crida de model <video386> produirà per defecte:

<param value="IMG/mov/mon_film.mov" name="movie"/>
<param value="IMG/mov/mon_film.mov" name="src"/>
<param value="386" name="id_video"/>
<param value="" name="class"/>


una crida més argumentada

<video386
   |center
   |border=6
   |autostart=false
   |autoload=false
   |loop=3
   |controls=true>

produïra:

<param value="IMG/mov/mon_film.mov" name="movie"/>
<param value="IMG/mov/mon_film.mov" name="src"/>
<param value="386" name="id_video"/>
<param value="" name="class"/>
<param value="center" name="center"/>
<param value="6" name="border"/>
<param value="false" name="autostart"/>
<param value="false" name="autoload"/>
<param value="3" name="loop"/>
<param value="true" name="controls"/>

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : català, English, Español, français, Nederlands