|unique

  • Apparu en : SPIP 1.8

El filtre |unique (a partir d’SPIP 1.8) retorna el valor de l’etiqueta a la que s’aplica només si és la primera vegada que es troba.
Per tant, s’aplica a una etiqueta situada a l’interior d’un bucle.

És possible, per diferenciar diverses utilitzacions independents al si del bucle, passar un argument de nomenament a aquest filtre.
Per exemple : [(#ID_SECTEUR|unique{en_tete})] no tindrà incidència en (no impedirà la visualització de): [(#ID_SECTEUR|unique{corps})].

El filtre accepta també un segon argument : «1» per visualitzar el número de vegades on l’etiqueta ha estat filtrada.
Per exemple : [(#ID_SECTEUR|unique{corps, 1})] mostrarà el tota corresponent al número de vegades on #ID_SECTEUR haurà estat filtrat per |unique{corps}.
No obstant preferirem, més que aquesta notació, l’ús (més econòmic) de l’etiqueta específica #TOTAL_UNIQUE{corps} [1].

-  El filtre |unique pot ser interessant, per exemple, mostrar una llista d’articles per data:

<BOUCLE_blog(ARTICLES) {par date} {inverse} {"<br>"}>
  [<hr /><h1>(#DATE|affdate_mois_annee|unique)</h1>]
  #TITRE ...
</BOUCLE_blog>

La data només es mostrarà quan es canviï el mes.

-  Un altre exemple :

<BOUCLE_blog2(ARTICLES) {par date} {inverse}>
  [<hr /><h1>(#DATE|annee|unique)</h1>]
  [<h2>(#DATE|affdate{'Y-m'}|unique|nom_mois)</h2>]
  <a href="#URL_ARTICLE">#TITRE</a><br />
</BOUCLE_blog2>

mostrarà una llista que s’assembli a:

2005
  març
    article de març
    un altre article de març
  febrer
    article de febrer
2004
  desembre
    un article

En aquest darrer exemple, s’utilitza la notació affdate{'Y-m'} per mostrar el nom del mes a cada canvi d’any. En efecte:

  • si no es fes més que [(#DATE|nom_mois|unique)], els noms dels mesos només es mostrarien el primer any;
  • si el filtratge hagués estat [(#DATE|unique|nom_mois)], es mostrarien totes les dates. Efectivament, #DATE retorna una date completa que conté també les hores, els minuts i els segons. Hi ha, per tant, una gran probabilitat que les dates completes de dos articles publicats el mateix dia siguin diferents.
    Es el perquè només es guarda el mes i l’any de la data abans de passar-lo al filtre unique.

Notes

[1Veure la pàgina dedicada a l’etiqueta #TOTAL_UNIQUE.

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : català, English, Español, français, Nederlands