[ar] [ast] [bg] [br] [ca] [co] [cpf] [cs] [da] [de] [en] [eo] [es] [eu] [fa] [fon] [fr] [gl] [id] [it] [ja] [lb] [nl] [oc] [pl] [pt] [ro] [ru] [sk] [sv] [tr] [uk] [vi] [zh] Espace de traduction

Descarregar

|table_valeur

Abril de 2010

Totes les versions d’aquest article:

|table_valeur retorna el valor associat a una clau a dins d’una matriu.


|table_valeur{clau,valor per defecte}

El filtre |table_valeur (a partir d’SPIP 1.9) s’aplica a una etiqueta que conté una matriu, agafa una clau de la matriu com a paràmetre i retorna el valor associat a aquesta clau. Veure l’etiqueta #ARRAY per una explicació més general sobre les matrius.

Exemple:

retorna verd.

El paràmetre opcional valor per defecte permet precisar un valor a retornar si el valor no s’ha trobat (la clau no existeix o l’etiqueta filtrada no és una matriu).

[(#GET{una_matriu}|table_valeur{3,negre})] retorna negre perquè no hi ha clau 3.

|table_valeur funciona també amb matrius "linearitzades", per exemple, les matrius retornades per les etiquetes #ENV i #CONFIG (però aquestes etiquetes disposen de la seva pròpia sintaxi per accedir als valors de la matriu).

La següent matriu linearitzadal [1] dóna això:

a:3:{i:0;s:5:"vermell";i:1;s:4:"blau";i:2;s:4:"verd";}

[(#GET{una_matriu}|table_valeur{2})] retorna sempre verd.


Descarregar l’esquelet d’aquesta pàgina Lloc Web fet amb l’SPIP | Espace de traduction | Espai privat