|singulier_ou_pluriel{ xxx:chaîne_un, xxx:chaîne_plusieurs}

El filtre |singulier_ou_pluriel permet fer variar una visualització en funció del valor numèric retornat per l’etiqueta a la que s’ha aplicat.

  • Apparu en : SPIP 2.0

El filtre |singulier_ou_pluriel s’utilitza la majoria de les vegades per concordar (singular o plural) les cadenes de llengua en funció del retorn d’una etiqueta.

Exemple

En el nostre fitxer local_xx.php, declarem:

'nombre_truc_un'   => 'hi ha 1 retorn en aquest bucle.',
'nombre_truc_plus' => 'hi ha @nb@ retorns en aquest bucle.'

Després escrivim en el nostre bucle:

<BOUCLE_a(ARTICLES) {critère...}>
  ...
</BOUCLE_a>
[(#TOTAL_BOUCLE|singulier_ou_pluriel{local:nombre_truc_un, local:nombre_truc_plus, nb})]
</B_a>

-  Si el bucle només retorna un enregistrament, mostrarà:

hi ha 1 retorn en aquest bucle. 

-  Si el bucle retourna 36 enregistraments (per exemple), mostrarà:

hi ha 36 retorns en aquest bucle. 

Fixeu-vos que es pot passar un 3r. argument a aquest filtre: nb que permet integrar a la cadena el valor numèric retornat per l’etiqueta.

Atenció:
Aquest filtre espera explícitament ítems de llengua com arguments. Caldrà, per tant, que no li passem etiquetes de llengua:
|singulier_ou_pluriel{module:item_un, module:item_plus}
és l’escriptura correcta;
|singulier_ou_pluriel{<:module:item_un:>, <:module:item_plus:>}
és una escriptura dolenta.

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : català, English, français, Nederlands