|texte_script

  • Apparu en : SPIP 1.4

El filtre |texte_script transforma qualsevol retorn d’etiqueta en una cadena utilitzable en tota seguretat a dins d’un script PHP o Javascript.

Per exemple, el següent script php:

<?php $x = '[(#TEXTE|texte_script)]'; ?>


Atenció: utilitzeu bé el caràcter ’ (cometa simple) i no " (cometa doble) per delimitar la vostra variable php. En el segon cas, si el text conté el signe $, el resultat pot ser catastròfic (visualització parcial, visualització d’una altra cosa, accident php, etc.).

Aplicat en una etiqueta a dins d’un esquelet (html) tret d’un script js o php, aquest filtre s’acontenta amb escapar l’apòstrof: c\'était l\'été.

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : català, English, Español, français, Nederlands