|modulo

El filtre |modulo{xx} és un filtre d’operacions matemàtiques.
Retorna la resta de la divisió del valor de l’etiqueta per xx.

  • Apparu en : SPIP 1.9

Si el retorn de l’etiqueta no és numèrica, és considerat com 0 (zero) i el filtre retorna 0 (zero).

Aquest filtre accepta un segon argument que ha de ser numèric (número enter o número amb coma) i que s’afegirà al resultat:[(#VAL{20}|modulo{3, 2.4})] retornarà «4.4».

Exemple:
per fer variar el què mostra un bucle a cada gir de bucle:[(#COMPTEUR_BOUCLE|modulo{3})] mostrarà «1» en el primer resultat pel bucle, després «2» pel segon resultat, «0» pel tercer, després tornarà a «1» pel quart, «2» pel cinquè...

Per tant, |modulo{x} retorna sempre un número enter comprès entre 0 i el seu primer argument «x» menys 1.

Atenció:
si 0 (zero) s’ha passat com argument del filtre ([(#VAL{20}|modulo{0})] per exemple) s’emetrà un warning php —Warning: Division by zero—.


veure també els filtres |div, |mult, |moins et |plus

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : català, English, Español, français, Nederlands