[ar] [ast] [bg] [br] [ca] [co] [cpf] [cs] [da] [de] [en] [eo] [es] [eu] [fa] [fon] [fr] [gl] [id] [it] [ja] [lb] [nl] [oc] [pl] [pt] [ro] [ru] [sk] [sv] [tr] [uk] [vi] [zh] Espace de traduction

Descarregar

|modulo

Abril de 2010 — mis à jour le : Març de 2012

Totes les versions d’aquest article:

El filtre |modulo{xx} és un filtre d’operacions matemàtiques.
Retorna la resta de la divisió del valor de l’etiqueta per xx.


Si el retorn de l’etiqueta no és numèrica, és considerat com 0 (zero) i el filtre retorna 0 (zero).

Aquest filtre accepta un segon argument que ha de ser numèric (número enter o número amb coma) i que s’afegirà al resultat:[(#VAL{20}|modulo{3, 2.4})] retornarà «4.4».

Exemple:
per fer variar el què mostra un bucle a cada gir de bucle:[(#COMPTEUR_BOUCLE|modulo{3})] mostrarà «1» en el primer resultat pel bucle, després «2» pel segon resultat, «0» pel tercer, després tornarà a «1» pel quart, «2» pel cinquè...

Per tant, |modulo{x} retorna sempre un número enter comprès entre 0 i el seu primer argument «x» menys 1.

Atenció:
si 0 (zero) s’ha passat com argument del filtre ([(#VAL{20}|modulo{0})] per exemple) s’emetrà un warning php —Warning: Division by zero—.


veure també els filtres |div, |mult, |moins et |plus


Descarregar l’esquelet d’aquesta pàgina Lloc Web fet amb l’SPIP | Espace de traduction | Espai privat