[ar] [ast] [bg] [br] [ca] [co] [cpf] [cs] [da] [de] [en] [eo] [es] [eu] [fa] [fon] [fr] [gl] [id] [it] [ja] [lb] [nl] [oc] [pl] [pt] [ro] [ru] [sk] [sv] [tr] [uk] [vi] [zh] Espace de traduction

Descarregar

|parametre_url

Març de 2010 — mis à jour le : Juliol de 2010

Totes les versions d’aquest article:


El filtre |parametre_url{nom de variable,valor}, aplicat a una etiqueta d’url (per exemple: #SELF, #URL_ARTICLE, #URL_PAGE{sommaire}...), li afegeix o li treu un paràmetre.

Per exemple:
[(#SELF|parametre_url{pays,france})] afegirà al url de la pàgina en curs o bé:
?pays=france si es tracta del primer paràmetre passat a aquest url,
o bé:
&pays=france si el url ja té, com a mínim, un paràmetre.

Típicament, situarem l’etiqueta a dins de l’atribut href d’un enllaç:
<a href="[(#SELF|parametre_url{pays,france})]">France</a>

Per recuperar a continuació el valor del paràmetre passat al url, utilitzarem ’etiqueta #ENV. Així, en l’exemple que trobem més amunt #ENV{pays} retornarà france.

Passar diversos paràmetres al URL

Podem encadenar els filtres per passar en url una colla de paràmetres i els eus valors:
[(#SELF|parametre_url{pays,france}|parametre_url{monnaie,euro})]

Si volem passar un mateix valor a diversos paràmetres, ho escriurem d’aquesta manera:
[(#SELF|parametre_url{pays|lieu|terrain,france})]
que retornarà el url de la pàgina en curs argumentada de:
pays=france&lieu=france&terrain=france

Suprimir els paràmetres existents

Per fer desaparèixer un paràmetres d’url existent, fa falta que el buidem del seu valor declarant-lo novament, però explícitament buit: [(#SELF|parametre_url{pays,''})]

Podem suprimir diversos paràmetres a la vegada si escrivim: [(#SELF|parametre_url{pays|lieu|terrain,''})]


Descarregar l’esquelet d’aquesta pàgina Lloc Web fet amb l’SPIP | Espace de traduction | Espai privat