|attribut_html

El filtre |attribut_html aplicat a una etiqueta de text traduirà el contingut HTML d’aquesta en un format utilitzable sense problemes en un atribut HTML (alt="...", title="...", value="...").

Per exemple, a partir d’una etiqueta #DESCRIPTIF que retorni normalment el codi font HTML següent: 2 és "superior" a 1 & s'escriu: 2 > 1, per introduir l’atribut alt d’una imatge utilitzarem:

<img alt="[(#DESCRIPTIF|attribut_html)]"...

que ens tornarà el codi font HTML: <img alt="2 &#233;s superior a 1 s&#39;: 2 &gt; 1"...

(A les versions d’SPIP anteriors a SPIP 1.9.2, s’havia d’afegir el filtre |supprimer_tags.)

Fixem-nos que aquest filtre suprimeix les etiquetes HTML: <strong>bon dia</strong> estiu! es converteix en: bon dia, estiu!

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : català, English, Español, français, Nederlands