|traduire_nom_langue

  • Apparu en : SPIP 1.7

|traduire_nom_langue s’aplica a l’etiqueta #LANG i torna una traducció del codi de llengua que retorna (fr, en, ca, it, etc.) en aquesta llengua.

Nota: Les traduccions dels codes són fetes en la llengua que representa aquest codi i segueixen les convencions d’escriptura d’aquesta llengua.

Així «fr» es traduirà per «francès» en minúscula, mentre que «e » es traduirà com «Español» amb una majúscula.

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : català, English, Español, français, Nederlands