|foreach

El filtre |foreach utilitza el model squelettes-dist/modeles/foreach.html per mostrar de manera presentable les paraules clau=> valor de la taula al que s’aplica.

-  Per #SET{tablo, #ARRAY{0,a,1,b,2,c,3,d}},
[(#GET{tablo}|foreach)] retorna:

  • 0=> a
  • 1=> b
  • 2=> c
  • 3=> d

-  Per &tab[]=aa&tab[]=bb&tab[]=cc&tab[]=dd passat al URL,
[(#ENV{tab}|foreach)] retorna:

  • 0=> aa
  • 1=> bb
  • 2=> cc
  • 3=> dd

-  Si l’etiqueta a la que s’aplica el filtre |foreach és una taula serialitzada (veure les funcions PHP), és indispensable aplicar-li el filtre |unserialize després d’haver-la assenyalat amb un asterisc prèviament:
per exemple: [(#ENV*|unserialize|foreach)].

-  Podem forçar l’ús d’un model diferent a foreach.html cridant: [(#GET{tablo}|foreach{mon_modele})] on mon_modele.html és el model personalitzat a utilitzar i que haurem tingut cura de col·locar-lo a dins de squelettes/modeles/.

-  Exemple: mostrar la llista dels noms dels connectors actius utilitzats al lloc Web

L’arxiu de model modeles/liste_plug.html contindrà:
  [<li>(#ENV{valeur}|strtolower)</li>]
i serà cridat per:
  [<ul>(#PLUGIN*|unserialize|foreach{liste_plug})</ul>]

Autor merce Publié le : Mis à jour : 28/07/23

Traductions : català, English, français, Nederlands