[ar] [ast] [bg] [br] [ca] [co] [cpf] [cs] [da] [de] [en] [eo] [es] [eu] [fa] [fon] [fr] [gl] [id] [it] [ja] [lb] [nl] [oc] [pl] [pt] [ro] [ru] [sk] [sv] [tr] [uk] [vi] [zh] Espace de traduction

Descarregar

|heures

Abril de 2010

Totes les versions d’aquest article:


El filtre |heures (a partir d’SPIP 1.2, SPIP 1.2.1) mostra l’hora de la data sobre la que s’aplica.
[(#DATE|heures)]

L’hora retornada varia entre 00 i 24.

Si la data a la que s’aplica el filtre no conté informacions horàries ([(#VAL{2009-10-24}|heures)]), el filtre retornarà 0 (zero).


Vegeu també els filtres |minutes i |secondes


Descarregar l’esquelet d’aquesta pàgina Lloc Web fet amb l’SPIP | Espace de traduction | Espai privat