[ar] [ast] [bg] [br] [ca] [co] [cpf] [cs] [da] [de] [en] [eo] [es] [eu] [fa] [fon] [fr] [gl] [id] [it] [ja] [lb] [nl] [oc] [pl] [pt] [ro] [ru] [sk] [sv] [tr] [uk] [vi] [zh] Espace de traduction

Descarregar

|PtoBR

Abril de 2010

Totes les versions d’aquest article:


El filtre |PtoBR (a partir d’SPIP 1.0.3, SPIP 1.0.4, SPIP 1.0.5) transforma els salts de paràgraf en simples salts de línia, cosa que permet de e les sauts de paragraphe en simples retours à la ligne, ce qui permet de «contraure» una compaginació, per exemple a l’interior d’un sumari.
Aquest també permet suprimir ocasionalment l’enquadrament sistemàtic [1] de les etiquetes de text pels tags <p> i </p> (a partir d’SPIP 2.0)

Per exemple, una etiqueta #DESCRIPTIF que retorni normalment el codi font html següent:

<p><strong>William Shakespeare :</strong></p><p style="color:navy;">né à Stratford-sur-Avon dans une maison sous les tuiles de laquelle était cachée...</p>

retornarà, un cop aplicat el filtre:

<strong>William Shakespeare :</strong>
<br />né à Stratford-sur-Avon dans une maison sous les tuiles de laquelle était cachée...

Notes

[1veure l’alineació «Paràgrafs» de l’article SPIP 2.0


Descarregar l’esquelet d’aquesta pàgina Lloc Web fet amb l’SPIP | Espace de traduction | Espai privat