|<{a}

  • Apparu en : SPIP 1.8

El filtre |<{valeur} retorna «verdader» si el resultat de l’etiqueta a la que s’aplica és estrictament inferior a «valor».

{valeur} pot ser numèric [1] (5, 18.2, 84,...), o alfanumèric [2] (abc, una paraula,...)

Per exemple :
[(#TOTAL_BOUCLE) [(#TOTAL_BOUCLE|<{2}|?{'article', 'articles'})] en aquesta secció.] per mostrar correctament l’acord.


veure també els filtres |>{a} |<={a} |>={a} |!={a} |=={a}

Notes

[1si un número decimal es passa com a valor, cal utilitzar el punt i no la coma

[2la verificació té en comte la caixa (majúscules-minúscules) utilitzada

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : català, English, Español, français, Nederlands