|affdate_court

Aquest filtre s’aplica a les dates

-  |affdate_court mostra el nom del mes i el número del dia, ex. «19 Abril». Si la data no és de l’any en curs, llavors |affdate_court mostrarà només el mes i l’any sense el número del dia : «Novembre 2004».

|affdate_court és una variant del filtre |affdate

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : català, English, Español, français, Nederlands