|affdate_jourcourt

Aquest filtre s’aplica a les dates

-  |affdate_jourcourt mostra el nom del mes i el valor numèric del dia, ex. «19 Abril». Si la data no és a l’any en curs, llavors lany també es mostra : «1 Novembre 2004».

|affdate_jourcourt és una variant del filtre |affdate

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : català, English, Español, français, Nederlands