|url_absolue_css

  • Apparu en : SPIP 1.9.2

El filtre |url_absolue_css aplicat a un fitxer d’estils, transforma tots els URL relatius en URL absoluts.

Fixem-nos que el filtre |compacte utilitza aquest filtre en el seu tractament.

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : català, English, Español, français, Nederlands