|url_absolue

  • Apparu en : SPIP 1.8.2

-  |url_absolue (a partir d’SPIP 1.8.2) funciona de la mateixa manera que el filtre |liens_absolus, però s’aplica a una etiqueta que retorna un Url (per exemple #URL_ARTICLE o #URL_RUBRIQUE...).

exemples :
<a href="-Publications-"...
serà traduït en <a href="http://le_site.fr/-Publications-"...

o fins i tot
<a href="spip.php?rubrique67"...
donarà
<a href="http://le_site.fr/spip.php?rubrique67"...

de la mateixa manera |url_absolue pot ser aplicada a l’etiqueta #CHEMIN :
[(#CHEMIN{polices/dustismo_bold.ttf}|url_absolue)] retornarà http://mon_domaine.tld/squelettes-dist/polices/dustismo_bold.ttf .

Atenció, aquesta etiqueta conserva el protocol (http o https) i el nom de host de la pàgina que crida. Per forçar una adreça URL de base concreta, l’hem de passar com a argument. Això pot ser útil si el vostre lloc està dividit en diversos subdominis, però voleu forçar un cert prefix. Per exemple, si el vostre lloc està també disponible a a.le-site.fr, b.le-site.fr, etc:
#CHEMIN{truc.css}|url_absolue{#URL_SITE_SPIP}
donarà:
http://le-site.fr/squelettes/truc.css
i això, fins i tot si l’etiqueta es cridada des de a.le-site.fr.

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : català, English, Español, français, Nederlands