[ar] [ast] [bg] [br] [ca] [co] [cpf] [cs] [da] [de] [en] [eo] [es] [eu] [fa] [fon] [fr] [gl] [id] [it] [ja] [lb] [nl] [oc] [pl] [pt] [ro] [ru] [sk] [sv] [tr] [uk] [vi] [zh] Espace de traduction

Descarregar

|appliquer_filtre

Juliol de 2010

Totes les versions d’aquest article:


A partir d’SPIP 2.1, per utilitzar un filtre que està definit en un connector, quan no estem segurs que el connector estigui instal·lat i activat, no cal cridar directament aquest filtre ( [(#BALISE|fonction_specifique)] ), ja que això generaria un error de compilació, però si que podem passar una crida a appliquer_filtre :
[(#BALISE|appliquer_filtre{fonction_specifique})]

Els paràmetres que s’han de passar al filtre fonction_specifique es passe com a paràmetres suplementaris:
[(#BALISE|appliquer_filtre{fonction_specifique, param1, param2})]


Descarregar l’esquelet d’aquesta pàgina Lloc Web fet amb l’SPIP | Espace de traduction | Espai privat