|saison

  • Apparu en : SPIP 1.2

El filtre |saison, aplicat a una etiqueta que retorna una data vàlida, mostra el nom literal de l’estació corresponent (estiu, tardor...).

Exemple : per un article publicat el 22-01-2008,
[(#DATE|saison)] mostrarà «hivern».

Les estacions estan definides d’aquesta manera:

  • del 21-03 al 20-06 : primavera
  • del 21-06 al 20-09 : estiu
  • del 21-09 al 20-12 : tardor
  • del 21-12 al 20-03 : hivern

Veure també els filtres |nom_jour i |nom_mois

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : català, English, Español, français, Nederlands