|compacte

  • Apparu en : SPIP 1.9.2

El filtre |compacte aplicat a un fitxer css ou javascript [1] crea una còpia compactada, de mida reduïda, on han estat suprimits els comentaris, les declaracions buides, els espais superflus, etc. [2] (pels fitxers d’script Javascript, el filtre utilitza la classe JavaScriptPacker).

Desprès d’haver arxivat aquest nou fitxer al directori local/ el filtre en retorna l’enllaç [<link rel="stylesheet" href="(#CHEMIN{spip_style.css}|compacte)" type="text/css" media="all" />] retornarà alguna cosa com: <link rel="stylesheet" href="local/cache-css/spip_style-compacte-092e.css" type="text/css" media="all" />

Notes

[1El fitxer al que s’aplica el filtre ha de tenir «.js» o «.css» com extensió.

[2pels fitsers de css, el filtre transforma totes les url contingudes en url absolutes

#div {
  background : url(../prive/images/fond-gris-anim.gif);  /** imatge modificable **/
  width : 48px;
  height : 48px;
  margin : auto;
}

devenant

#div{background:url(http://www.domaine.tld/prive/images/fond-gris-anim.gif);width:48px;height:48px;margin:auto;}

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : català, English, Español, français, Nederlands