|liens_absolus

  • Apparu en : SPIP 1.8.2

El filtre |liens_absolus (a partir d’SPIP 1.8.2) s’aplica a una etiqueta de text (#TEXTE, #DESCRIPTIF, etc.) i transforma tots els enllaços aquest conté (<a href=..., <link href:..., <img src=... i <script src=...) en enllaços absoluts amb l’url completa del lloc).

exemple :
<img src="local/cache-vignettes/L500xH333/belle_image.jpg"..
serà traduït en
<img src="http://le_site.fr/local/cache-vignettes/L500xH333/belle_image.jpg"...

o fins ti tot
<a href="spip.php?page=article&amp;id_article=25"...
donarà
<a href="http://le_site.fr/spip.php?page=article&amp;id_article=25"...

-  Aquest filtre és particularment útil a dins dels esquelets de fil rss per exemple.


vegeu també els filtres |url_absolue i |abs_url

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : català, English, Español, français, Nederlands