|largeur

  • Apparu en : SPIP 1.8

El filtre |largeur aplicat a un element imatge (etiqueta LOGO, imatge tipogràfica, ...) retorna l’amplada calculada d’aquest element un cop filtrat.
L’amplada retornada s’expressa en píxels.

Exemple: després d’haver aplicat el filtre |image_reduire{500} a un logo, per conèixer l’amplada real de la imatge obtinguda, escriurem [(#LOGO_DOCUMENT||image_reduire{500}|largeur)].


Vegeu també el filtre |hauteur

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : català, English, Español, français, Nederlands