#FORMULAIRE_INSCRIPTION

L’etiqueta #FORMULAIRE_INSCRIPTION mostra el formulari que permet la inscripció de nous redactors. Aquest només es mostra si heu autoritzat la inscripció automàtica a partir del lloc públic (en cas contrari, aquesta etiqueta no mostra absolutament res).

La inscripció necessita l’enviament d’informacions de connexió (usuari i contrasenya) per correu electrònic; per tant, aquest formulari només funciona si el vostre allotjador autoritza l’enviament de correus electrònics per PHP.

[(#FORMULAIRE_INSCRIPTION{6forum})] és equivalent a l’anterior, per la inscripció de visitants, cridats a escriure en els fòrums (reservats als visitants registrats), opció que es determina a la part privada configuració/interactivitat/Mode de funcionament per defecte dels fòrums públics. El paràmetre «6forum» correspon al títol de l’estatus d’autor desitjat durant la inscripció.

Després de la validació, un missatge adverteix el visitant: "El vostre nou identificador s’acaba d’enviar per correu electrònic."

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : català, English, français, Nederlands