[ar] [ast] [bg] [br] [ca] [co] [cpf] [cs] [da] [de] [en] [eo] [es] [eu] [fa] [fon] [fr] [gl] [id] [it] [ja] [lb] [nl] [oc] [pl] [pt] [ro] [ru] [sk] [sv] [tr] [uk] [vi] [zh] Espace de traduction

Descarregar

#LOGO_ARTICLE_RUBRIQUE

Juliol de 2010

Totes les versions d’aquest article:


Aquesta etiqueta mostra el logotip de l’article, eventualment reemplaçat pel logotip de la secció si no existeix un logotip específic per l’article.

-  En un esquelet, aquest logotip s’instal·la de la següent manera: [(#LOGO_ARTICLE_RUBRIQUE|alineament|adreça)]
L’alineament només pot ser a l’esquerre, a la dreta, al centre, a dalt o a baix. Aquest alineament serà traduït a dins del codi html per class=" ... " (penseu a definir la classe corresponent en els seus fulls d’estil).
L’adreça és el URL de destinació de l’enllaç d’aquest logotip (per exemple #URL_ARTICLE). Si no s’indica l’adreça, la imatge no serà clicable.
Exemple:

mostra el logotip al centre amb un enllaç cap a la pàgina de l’article.

-  Els filtres d’imatge (reenquadrar, reducció, màscara...) es poden aplicar a aquest logotip. Exemple:

mostra el logotip de l’article o, si no existeix, el de la seva secció. del que la més gran de les 2 mides (si és superior a 200px) es reduïda a 200px i l’altre proporcionalment (vegeu el filtre image_reduire).


Descarregar l’esquelet d’aquesta pàgina Lloc Web fet amb l’SPIP | Espace de traduction | Espai privat