#PETITION

-  #PETITION mostra, si existeix, el text de la petició.

Si existeix, però el text està buit, retorna un espai (una cadena no buida sens cap mena d’incidència en una pàgina html). Això permet provar l’existència d’una petició en un bucle (ARTICLES).

Exemple obtingut de la dist, l’esquelet inc-petition.html només s’inclou si la petició de l’article està activada:

[(#PETITION|?{' '})<INCLURE{fond=inc-petition}{id_article}>]

Exemple més elaborat: s’inclou l’esquelet inc-petition.html, si hi ha signatures o si hi ha una petició. Efectivament, quan es suprimeix una petició via espai privat, per tal de cloure la possibilitat de signar-la, el codi precedent suprimeix també la llista de signatures.

<BOUCLE_signatures(SIGNATURES){id_article}{0,1}>
   <INCLURE{fond=inc-petition}{id_article}>
</BOUCLE_signatures>
   [(#PETITION|?{' '})
     <INCLURE{fond=inc-petition}{id_article}>
   ]
<//B_signatures>

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : عربي, català, English, Español, français, Nederlands, русский, Türkçe, українська