[ar] [ast] [bg] [br] [ca] [co] [cpf] [cs] [da] [de] [en] [eo] [es] [eu] [fa] [fon] [fr] [gl] [id] [it] [ja] [lb] [nl] [oc] [pl] [pt] [ro] [ru] [sk] [sv] [tr] [uk] [vi] [zh] Espace de traduction

Descarregar

#HTTP_HEADER

Abril de 2010

Totes les versions d’aquest article:


L’etiqueta #HTTP_HEADER{argument} (a partir d’SPIP 1.9) permet modificar l’encapçalament HTTP de la pàgina tornada per SPIP.

Notes
-  #HTTP_HEADER no pot estar precedit per qualsevol caràcter ni per espai.
-  #HTTP_HEADER no pot estar precedit per codi HTML. Exemple:

 
 <BOUCLE_truc(ARTICLES)>        
 <!-- inici de la pàgina -->
 #HTTP_HEADER{...}                  
 ...
 
_

no és correcte!

_

 
 <BOUCLE_truc(ARTICLES)>        
 #HTTP_HEADER{...}                  
 <!-- inici de la pàgina -->
 ...
 
_

correcte!

_

-  L’ús d’aquesta etiqueta suprimeix els botons d’administració.
-  Aquesta etiqueta no es pot utilitzar en els esquelets inclusius via la sintaxi <INCLURE>.

Exemples d’ús
-  #HTTP_HEADER{Content-Type: text/css}, permet precisar que l’esquelet (l’extensió del qual roman .html) és, de fet, un full d’estil. Si voleu més informació, vegeu l’article que hi ha a SPIP-Contrib: Full d’estil dinàmic - bucles i etiquetes en el CSS.
-  #HTTP_HEADER{Content-Type: text/plain; charset=#CHARSET} per la versió text d’un article.
-  #HTTP_HEADER{Content-Type: text/csv; charset=#CHARSET}
#HTTP_HEADER{Content-Disposition: attachment; filename=rapport.csv} per un esquelet que crea un fitxer CSV.


Descarregar l’esquelet d’aquesta pàgina Lloc Web fet amb l’SPIP | Espace de traduction | Espai privat