#URL_ARTICLE

L’etiqueta #URL_ARTICLE mostra l’URL relativa (és a dir, sense la part http://nom_domaine.ext/) de l’article retornat per un bucle ARTICLES.

Així, aquesta etiqueta permet escriure enllaços: <a href="#URL_ARTICLE"> ... </a> independentment de l’elecció de configuració efectuada pel tipus d’URL’s.
La visualització retornada podrà ser:

  • spip.php?article146 (page)
  • Titre_de_l_article.html (propres2)
  • article146.html (html)
  • ...

En cas de canvi del tipus d’URL’s, l’etiqueta mostrarà sempre el URL bo.

A fora d’un bucle ARTICLES, és possible demanar la visualització del URL d’un article específic si passem el seu id com argument a l’etiqueta: #URL_ARTICLE{44} mostrarà llavors l’URL de l’article d’id 44.

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : عربي, català, English, Español, français, Nederlands, русский, Türkçe, українська