[ar] [ast] [bg] [br] [ca] [co] [cpf] [cs] [da] [de] [en] [eo] [es] [eu] [fa] [fon] [fr] [gl] [id] [it] [ja] [lb] [nl] [oc] [pl] [pt] [ro] [ru] [sk] [sv] [tr] [uk] [vi] [zh] Espace de traduction

Descarregar

#CHEMIN

Març de 2010

Totes les versions d’aquest article:


A partir d’SPIP 1.9, l’etiqueta #CHEMIN{fichier.ext} retorna el camí complert cap a fichier.ext, que es troba a la carpeta squelettes/, a la carpeta d’un connector (plugin), a l’arrel, a squelettes-dist/ etc.

#CHEMIN recorre el conjunt d’«spip_path» en un ordre precís (veure tot seguit) fins que troba el fitxer buscat:

 • primer:
  • ./squelettes/
 • després, seguint l’ordre alfabètic del nom de la seva carpeta i independentment de la seva situació en auto/ o no, els connectors que necessiten altres connectors:
  • ./plugins/auto/plugin_A_que_necessita_plugin_X/
  • ./plugins/plugin_B_que_necessita_plugin_Y/
  • ./plugins/plugin_C_que_necessita_plugin_X/
 • després, sense ordre determinat, els altres connectors:
  • ./plugins/plugin_Y/
  • ./plugins/plugin_G
  • ./plugins/plugin_X/
  • ./plugins/plugin_E
 • després l’arrel del lloc:
  • ./
 • finalment, i en aquest ordre, els 3 directoris:
  • ./squelettes-dist/
  • ./prive/
  • ./ecrire/

Exemples :
<link rel="stylesheet" href="#CHEMIN{le_style.css}" type="text/css" />
<img src="#CHEMIN{images/mon_logo.png}" alt="" />


Descarregar l’esquelet d’aquesta pàgina Lloc Web fet amb l’SPIP | Espace de traduction | Espai privat