#FILTRE

#FILTRE{f} aplica el filtre f al conjunt de l’esquelet un cop aquest s’ha calculat.

#FILTRE{f} aplica el filtre f al conjunt de l’esquelet un cop aquest s’ha calculat.

  • Apparu en : SPIP 2.0

Aquesta etiqueta agafa com a paràmetre un filtre o una combinació de filtres.
Ex:

	#FILTRE{supprimer_tags|filtrer_entites|trim}

Situada al final d’un esquelet aplica el seu paràmetre en tant que filtre al conjunt de l’esquelet generat, un cop aquest s’ha calculat.

Precisió: Aquest filtratge s’aplica als #INCLURE de l’esquelet que reben aquesta etiqueta, però no s’aplica als <INCLURE> continguts en aquest esquelet.

Exemple 1: a SPIP2, la compressió no era una opció parametritzable a la part privada d’SPIP, però es podien compactar els fitxers CSS i Javascript mitjançant la següent instrucció #FILTRE{compacte_head} inserida al final de l’esquelet inc-head.html.

Exemple 2: en el plugin notificació, un esquelet inscription.html genera el contingut d’un correu electrònic. Per tornar aquest contingut adaptat a un correu electrònic, el resultat de l’esquelet és tractat per una colla de filtres destinats a treure els tags HTML, els espais redundants i les entitats HTML: #FILTRE{supprimer_tags|filtrer_entites|trim} [1]

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : català, English, français, Nederlands