[ar] [ast] [bg] [br] [ca] [co] [cpf] [cs] [da] [de] [en] [eo] [es] [eu] [fa] [fon] [fr] [gl] [id] [it] [ja] [lb] [nl] [oc] [pl] [pt] [ro] [ru] [sk] [sv] [tr] [uk] [vi] [zh] Espace de traduction

Descarregar

#FILTRE

Juliol de 2010

Totes les versions d’aquest article:

#FILTRE{f} aplica el filtre f al conjunt de l’esquelet un cop aquest s’ha calculat.


Aquesta etiqueta agafa com a paràmetre un filtre o una combinació de filtres.
Ex:

        #FILTRE{supprimer_tags|filtrer_entites|trim}

Situada al final d’un esquelet aplica el seu paràmetre en tant que filtre al conjunt de l’esquelet generat, un cop aquest s’ha calculat.

Precisió: Aquest filtratge s’aplica als #INCLURE de l’esquelet que reben aquesta etiqueta, però no s’aplica als <INCLURE> continguts en aquest esquelet.

Exemple 1: a SPIP2, la compressió no era una opció parametritzable a la part privada d’SPIP, però es podien compactar els fitxers CSS i Javascript mitjançant la següent instrucció #FILTRE{compacte_head} inserida al final de l’esquelet inc-head.html.

Exemple 2: en el plugin notificació, un esquelet inscription.html genera el contingut d’un correu electrònic. Per tornar aquest contingut adaptat a un correu electrònic, el resultat de l’esquelet és tractat per una colla de filtres destinats a treure els tags HTML, els espais redundants i les entitats HTML: #FILTRE{supprimer_tags|filtrer_entites|trim} [1]


Descarregar l’esquelet d’aquesta pàgina Lloc Web fet amb l’SPIP | Espace de traduction | Espai privat