#BOUTON_ACTION

L’etiqueta #BOUTON_ACTION{etiquetat, url, class, confirm_message} produeix l’html complet d’un formulari (mètode POST) implicant només un botó del tipus submit.

  • Apparu en : SPIP 2.1

L’interès d’aquesta etiqueta és que permet transmetre arguments a un url gràcies a una espècie d’enllaç que no pot seguir un robot (els robots no «cliquen» damunt d’un botó submit).
En particular és útil en el marc d’un url que reenvia cap a un script d’intervenció sobre les dades de la base. Llavors és necessari protegir l’enllaç cap a aquest url de qualsevol risc de ser seguit per un robot.
#BOUTON_ACTION (a partir d’SPIP 2.1) està aquí per aquest motiu.

L’etiqueta la farem servir d’aquesta manera:

#BOUTON_ACTION{etiquetat, url, class ,missatge de confirmació}

El 3r. argument, opcional, és un nom de tipus css; donar-li el valor «ajax» permet al botó comportar-se con un enllaç ajax ;
El 4t. argument, opcional, permet precisar el missatge de confirmació mostrat en el moment de validar-se el botó.

-  Atenció:

  • si desitgeu precisar un missatge de confirmació, també heu d’informar el 3r. argument: #BOUTON_ACTION{etiquetat, url ,missatge de confirmació} no funcionarà tal i com enteneu («missatge de confirmació» serà passat com a nom de classe css). Per precisar un missatge de confirmació sense precisar-ne la classe css, hem d’escriure:
    #BOUTON_ACTION{etiquetat, url , '', missatge de confirmació}
  • Si utilitzeu caràcters accentuats a dins del vostre missatge de confirmació, els heu de traduir en entitats numèriques (é => é).

Exemple:
#BOUTON_ACTION{validar, #URL_PAGE{mon_script}|parametre_url{var1, val1}|parametre_url{var2, val2}|parametre_url{var3, val3}, ajax, êtes-vous sûr ?}

produirà el codi font html següent:

<form class='bouton_action_post ajax' method='post' action='./?page=mon_script&amp;var1=val1&amp;var2=val2&amp;var3=val3'>
<div>
<input name="page" value="mon_script" type="hidden" />
<input name="var1" value="val1" type="hidden" />
<input name="var2" value="val2" type="hidden" />
<input name="var3" value="val3" type="hidden" />
<button type='submit' class='submit' onclick='return confirm("&#234;tes-vous s&#251;r ?");'>valider</button>
</div>
</form>

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : català, English, français, Nederlands