#SESSION

#SESSION, permet accedir a les informacions lligades al visitant autenticat i diferenciar automàticament la memòria cau en funció del visitant.

 • Apparu en : SPIP 2.0

#SESSION permet accedir a certes informacions pròpies al visitant.
Les iinformacions d’un visitant autenticat són:

 • id_auteur : número intern únic de l’autor
 • nom : nom de signatura de l’autor
 • bio : biografia curta sobre l’autor
 • email : adreça de correu electrònic de l’autor
 • nom_site : nom/títol dl lloc Internet de l’autor
 • url_site : adreça http del lloc Internet de l’autor
 • login : identificador de connexió
 • statut : 0minirezo (administrador o administrador restringit), 1comite (redactor), 6forum (visitant)
 • maj : data i hora de la darrera modificació de les dades de l’autor (qualsevol modificació sobre les informacions de l’autor contingudes a spip_auteurs com la última connexió, l’últim missatge intern enviat, última modificació de la fitxa personal...)
 • pgp : clau pgp pública
 • en_ligne : data i hora de la darrera connexió (no de l’actual)
 • imessage : ’oui’ si l’autor ha enviat un missatge (privat)
 • messagerie :
 • prefs : llista de les preferències de l’autor (essencialment visualització de l’espai privat, record de la galeta...)
  • couleur => 1 a 6, codi del color de l’espai privat
  • display => 1 (només textos) ; 2 (icones i textos) ; 3 (només icones)
  • cnx => buida o ’perma’ (si «connectat diversos dies» s’ha marcat)
 • cookie_oubli : hash de la galeta de substitució enviada si s’ha oblidat, després buida
 • source : ’spip’ o ’ldap’
 • lang : llengua utilitzada a l’espai privat
 • extra : llista dels camps extres declarats per l’autor
 • auth : tipus d’autenticació utilitzada (spip, ldap)
 • cookie : ’oui’ si s’ha connectat via galeta - inexistent si s’ha connectat d’una altra manera (com PHP_AUTH_USER)
 • hash_env : codi intern (hash) identificant de manera única la sessió del visitant
 • ip_change : FALSE sempre que la IP del connectat no canvii. TRUE si la IP del connectat canvia. SPIP torna a crear llavors una nova sessió pel primer connectat (anb ip_change a FALSE); aquesta nova sessió desconnecta l’eventual lladre de la galeta.

Per fer visualitzar una informació i només si el visitant és administrador:

 • [(#SESSION{statut}|=={0minirezo}|si) Ets administrador, restringit o no]

Igualment, pots reservar la visualització d’un camp segons l’estat:

 • [(#SESSION{statut}|=={0minirezo}|si) #DESCRIPTIF]

De la mateixa manera pots fer més complexe el cas, carregant un esquelet anomenat reservee.html :

 • [(#SESSION{statut}|=={0minirezo}|si) <INCLURE{fond=reservee, env}>]

Aquesta etiqueta es completa força bé amb #AUTORISER.

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : عربي, català, English, Español, français, Nederlands, русский, українська