#DATE

  • Apparu en : SPIP 1.0

#DATE és la data de posada en línia. (Modificable després d’haver posat en línia l’article, la nota breu, etc. La data d’una secció és la de l’element més recent.)

Si s’entra una data de manera incompleta, heu d’utilitzar un "*" després de l’etiqueta #DATE si volem que es mostri de manera comprensible a la part pública. Per exemple, amb [(#DATE*|affdate)]:
-  si la data s’ha entrat d’aquesta manera "nc-juliol-2009", el que veurem serà "juliol 2009"
-  si la data s’ha entrat d’aquesta manera "nc-no conegut-2009", la visualització serà "2009"

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : català, English, français, Nederlands