#TOTAL_BOUCLE

L’etiqueta #TOTAL_BOUCLE retorna el número total de resultats que mostra el bucle. Es pot utilitzar a dins del bucle, a dins de les seves parts opcionals — abans i desprès — o fins i tot a la part alternativa desprès del bucle.
Per exemple, per mostrar el número de documents associats a un article:


Vegeu també l’etiqueta #COMPTEUR_BOUCLE

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : عربي, català, English, Español, français, Nederlands