#TOTAL_BOUCLE

L’etiqueta #TOTAL_BOUCLE retorna el número total de resultats que mostra el bucle. Es pot utilitzar a dins del bucle, a dins de les seves parts opcionals — abans i desprès — o fins i tot a la part alternativa desprès del bucle.
Per exemple, per mostrar el número de documents associats a un article:

<BOUCLE_art(ARTICLES){id_article}>
  <BOUCLE_doc(DOCUMENTS) {id_article}></BOUCLE_doc>
    [il y a (#TOTAL_BOUCLE) document(s).]
  <//B_doc>
</BOUCLE_art>

Vegeu també l’etiqueta #COMPTEUR_BOUCLE

Autor merce Publié le : Mis à jour : 21/03/23

Traductions : عربي, català, English, Español, français, Nederlands