#LOGO_AUTEUR_SURVOL

  • Apparu en : SPIP 1.8.2

Aquesta etiqueta mostra l’estat d’imatge canviat (survol) del logotip de l’autor. Dit d’una altra manera, si passem el ratolí damunt del logotip de l’autor, activa la visualització del logotip d’imatge canviant.

-  Per defecte, els logotips d’imatge canviant no estan activats a SPIP; llavors només s’associa un únic logotip a un objecte (article, autor, secció...).
Per poder gestionar la visualització d’un logo d’imatge canviant, cal primer de tot activar la opció "Utilitzar els logotips d’imatge canviant" a la interfície d’administració d’SPIP, a la pàgina "Configuració > Contingut del lloc" (ecrire/?exec=configuration).

-  En un esquelet, a dins d’un bucle AUTEURS:

[(#LOGO_AUTEUR|alignement|adresse)]

mostra el logotip de l’autor i passant-hi el ratolí per sobre, la imatge canviant si existeix. El codi HTML el genera automàticament SPIP.

-  Si es vol mostrar directament el logotip d’imatge canviant, haurem d’indicar a dins del bucle AUTEURS de l’esquelet:

[(#LOGO_AUTEUR_SURVOL|alignement|adresse)]

-  Si volem visualitzar el logotip d’imatge canviant si existeix, i sinó el logotip de l’article, haurem d’escriure, a dins del bucle AUTEURS de l’esquelet:

 [(#LOGO_AUTEUR_SURVOL||sinon{#LOGO_AUTEUR})]

Autor merce Publié le : Mis à jour : 21/03/23

Traductions : català, English, Español, français, Nederlands