#CHAMP_SQL

#CHAMP_SQL permet extreure tot el camp SQL associat a un bucle.
  • Apparu en : SPIP 2.0

L’etiqueta #CHAMP_SQL es pot utilitzar en tots els bucles i permet extreure un camp d’una taula SQL. #CHAMP_SQL es manifesta molt útil quan una etiqueta amb el mateix nom que el camp ja existeix (amb la multibases, per exemple). Agafem l’exemple de #POINTS que es troba inscrit a l’ànima d’SPIP ; Per extreure un camp #POINTS, haurem obligatòriament d’utilitzar #CHAMP_SQL{points} sinó el compilador d’SPIP creurà que cridem a #POINTS que només es pot trobar a dins d’un bucle amb el criteri {recherche}.

Nota : L’etiqueta #CHAMP_SQL no es pot definir dinàmicament, és obligatòriament una constant que ha de servir de paràmetre. #CHAMP_SQL{points} funciona, però no #CHAMP_SQL{#GET{champ}}.

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : عربي, català, English, Español, français, Nederlands