#URL_RUBRIQUE

L’etiqueta #URL_RUBRIQUE mostra l’URL relativa (és a dir, sense la part http://nom_domaine.ext/) de la secció retornada per un bucle RUBRIQUES o ARTICLES.

Aquesta etiqueta permet escriure enllaços: <a href="#URL_RUBRIQUE"> ... </a> independentment de l’opció de configuració efectuat pel tipus d’URL’s.
La visualització retornada podrà ser:

  • spip.php?rubrique18 (page)
  • -Titre_de_la_rubrique-.html (propres2)
  • rubrique18.html (html)
  • ...

En cas de canvi del tipus d’URL’s, l’etiqueta mostrarà sempre el URL bo.

A més d’un bucle RUBRIQUES o ARTICLES, és possible demanar la visualització del URL d’una secció específica passant el seu id com argument a l’etiqueta: #URL_RUBRIQUE{12} mostrarà llavors el URL de la secció amb id 12.

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : català, English, Español, français, Nederlands