#INSERT_HEAD

#INSERT_HEAD insereix automàticament els scripts i fulls d’estil proporcionats per SPIP i els seus connectors (plugins).

  • Apparu en : SPIP 1.9.1

L’etiqueta #INSERT_HEAD (a partir d’SPIP 1.9.1) s’ha de situar entre les etiquetes <head> i </head> dels vostres esquelets. Permet a SPIP, a les seves extensions, així com als eventuals connectors, afegir contingut entre aquestes dues etiquetes HTML.

A partir d’SPIP 2.0, existeix una funció de compressió. Aquesta funcionalitat optimitza el consum de l’ample de banda pel conjunt d’elements tramesos per mitjà d’aquesta etiqueta, traient tots els espais i comentaris "superflus" dels fitxers .js i .css de tots els esquelets. Podem activar o desactivar aquesta funció al tauler de configuració de la part privada.

A partir d’SPIP 2.1, és molt recomanable utilitzar sistemàticament aquesta etiqueta als esquelets. Aquesta recomanació es deu a l’extensió de certes funcionalitats del nucli que es comporten llavors com a connectors.

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : català, English, Español, français, Nederlands