#DOSSIER_SQUELETTE

#DOSSIER_SQUELETTE (arraconat per #CHEMIN) indica el camí del directori esquelets que s’està utilitzant.

  • Apparu en : SPIP 1.8

SPIP 1.8.2 introdueix l’etiqueta #DOSSIER_SQUELETTE per tal de poder desenvolupar esquelets fàcilment transportables i intercanviables. Permet obtenir el camí del directori en el que hi ha instal·lat l’esquelet utilitzat.

D’aquesta manera, podem col·locar els fitxers «accessoris» (fulls d’estil, javascript, etc...) a l’esquelet a dins del directori de l’esquelet i, per tant, simplement distribuir aquesta carpeta per intercanviar els nostres esquelets. Per tant, per incloure un full d’estil del directori esquelet, escriurem:
<link rel="stylesheet" href="#DOSSIER_SQUELETTE/mon_style.css" type="text/css" />

Atenció:
A partir d’SPIP 1.9, l’etiqueta #CHEMIN substitueix i millora #DOSSIER_SQUELETTE.

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : català, English, Español, français, Nederlands